dr Remigiusz Mazur

specjalista
kardiolog

tel. rejestracji  511-233-988

Próba wysiłkowa na bieżni wykonywane na aparacie firmy BTL rozpoczyna się od spokojnego marszu po bieżni. W kolejnych etapach badania bieżnia przyspiesza i zwiększa kąt nachylenia. Podczas badania za pomocą elektrod naklejonych na klatkę piersiowa pacjenta monitorujemy zapis EKG, bada się także ciśnienie tętnicze. Test jest zakończony po osiągnięciu limitu tętna, który jest wyliczany indywidualnie dla pacjentów lub w przypadku istotnych zmian w zapisie Ekg, zwyżki ciśnienia tętniczego lub dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta. Wskazaniem do wykonania badania wysiłkowego jest najczęściej diagnostyka bólów w klatce piersiowej, monitorowanie efektów leczenia choroby niedokrwiennej serca, diagnostyka istotności wad zastawkowych, zaburzeń rytmu serca.

Wykorzystywana jest do badania wydolności fizycznej pacjentów, którzy rozpoczynają uprawianie sportu. 

Badania wykonywane są na aparacie firmy GE VIVID S5. 

Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) jest nieinwazyjną techniką diagnostyki obrazowej opartej na wykorzystaniu zjawiska odbicia fali wiązki ultradźwięków od struktur serca i dużych naczyń. Pozwala na ocenę: 

- budowy zastawek i przepływów wewnątrzsercowych, ewentualnych wad wrodzonych lub nabytych wad zastawkowych,

- funkcji skurczowej komór serca (istotne u osób z chorobą wieńcową, niewydolnością serca),

- zaburzeń czynności rozkurczowej (istotne u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz osób starszych),

- wielkości jam serca, grubości mięśnia sercowego (diagnostyka kardiomiopati), 

- ocena wsierdzia, mięśnia sercowego, osierdzia  (diagnostyka zapaleń powikłań infekcji wirusowych).

 

Holter ciśnieniowy, czyli ABPM (ambulatory blood pressure monitoring). Przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Pacjent zabiera aparat do domu na 24 godziny (wykonywane pomiary co 20 min. w dzień oraz 30 min. w nocy pozwalają dokładnie monitorować ciśnienie tętnicze. Po tym czasie należy go oddać, a lekarz interpretuje wyniki.
NIE WOLNO Z HOLTEREM WCHODZIĆ POD PRYSZNIC ORAZ ZANURZAĆ W WODZIE.

Jest stosowany w przypadku nadciśnienia „białego fartucha” (czyli sytuacji w której zdarzają się wysokie wartości związane ze stresem podczas wizyty lekarskiej), w przypadku pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, a także do monitorowania epizodów spadku ciśnienia tętniczego (hipotensji). 

Korzystamy z nowoczesnego rejestratora firmy BTL. Urządzenie rejestruje pracę serca w sposób ciągły 24 godziny (max. 72h), następnie zarejestrowane sygnały są analizowane przez program komputerowy i interpretowane przez lekarza.

Badanie polega na przyklejeniu do klatki piersiowej 5 elektrod, które kabelkami są połączone z rejestratorem. Ważną cechą rejestratora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do paska na biodrze w sposób niekrępujący ruchów. Pacjent zabiera aparat do domu na 24 godziny. Po tym czasie należy go oddać, a lekarz interpretuje wyniki. Pacjent powinien wykonywać codzienne czynności.
NIE WOLNO Z HOLTEREM WCHODZIĆ POD PRYSZNIC ORAZ ZANURZAĆ W WODZIE.

Badanie pozwala wykryć napadowe lub utrwalone arytmie (odczuwalne przez pacjenta jako zbyt wolna lub szybka lub nierówna praca serca), zaburzenia przewodzenia, a także niedokrwienia serca.