dr Remigiusz Mazur

specjalista
kardiolog

tel. rejestracji  511-233-988

Echo serca

Badania wykonywane są na aparacie firmy GE VIVID S5. 

Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) jest nieinwazyjną techniką diagnostyki obrazowej opartej na wykorzystaniu zjawiska odbicia fali wiązki ultradźwięków od struktur serca i dużych naczyń. Pozwala na ocenę: 

- budowy zastawek i przepływów wewnątrzsercowych, ewentualnych wad wrodzonych lub nabytych wad zastawkowych,

- funkcji skurczowej komór serca (istotne u osób z chorobą wieńcową, niewydolnością serca),

- zaburzeń czynności rozkurczowej (istotne u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz osób starszych),

- wielkości jam serca, grubości mięśnia sercowego (diagnostyka kardiomiopati), 

- ocena wsierdzia, mięśnia sercowego, osierdzia  (diagnostyka zapaleń powikłań infekcji wirusowych).