dr Remigiusz Mazur

specjalista
kardiolog

tel. rejestracji  511-233-988

Test wysiłkowy na bieżni

Próba wysiłkowa na bieżni wykonywane na aparacie firmy BTL rozpoczyna się od spokojnego marszu po bieżni. W kolejnych etapach badania bieżnia przyspiesza i zwiększa kąt nachylenia. Podczas badania za pomocą elektrod naklejonych na klatkę piersiowa pacjenta monitorujemy zapis EKG, bada się także ciśnienie tętnicze. Test jest zakończony po osiągnięciu limitu tętna, który jest wyliczany indywidualnie dla pacjentów lub w przypadku istotnych zmian w zapisie Ekg, zwyżki ciśnienia tętniczego lub dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta. Wskazaniem do wykonania badania wysiłkowego jest najczęściej diagnostyka bólów w klatce piersiowej, monitorowanie efektów leczenia choroby niedokrwiennej serca, diagnostyka istotności wad zastawkowych, zaburzeń rytmu serca.

Wykorzystywana jest do badania wydolności fizycznej pacjentów, którzy rozpoczynają uprawianie sportu.