dr Remigiusz Mazur

specjalista
kardiolog

tel. rejestracji  511-233-988

Oferta

W gabinecie kardiologicznym wykonywane są badania diagnostyczne układu sercowo–naczyniowego na nowoczesnym sprzęcie firmy GE oraz BTL. Oferuję państwu opiekę kardiologiczną nad pacjentami po zdarzeniach kardiologicznych:

- angioplastykach tętnic wieńcowych, 

- implantacji stymulatorów serca,

- zabiegach ablacji arytmii,

- zabiegach kardiochirurgicznych wymiany zastawek serca oraz operacjach wszczepienia graftów, tzw. BY-PASSACH. 

A także :

- diagnostyka bólów w klatce piersiowej, 

- diagnostyka arytmii (odczuwania przez pacjentów zbyt wolnej, zbyt szybkiej lub nierównej akcji serca),

- diagnostyka zasłabnięć, 

- leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej,

- diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego,

- diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej,

- diagnostyka i leczenie pacjentów z wadami serca,

- diagnostyka i leczenie niewydolności serca,

- kwalifikacja do zabiegów inwazyjnych w kardiologii czyli koronarografii, kardiowersji elektrycznej, ablacji, implantacji stymulatorów serca.